Zlepšení vymahatelnosti majetkových nároků osob poškozených trestným činem?

Dne 9. 12. 2016 prošel třetím čtením v poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o použití peněžitých prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení. Dle tohoto zákona by majetek postižený některou z majetkových trestních sankcí neměl automaticky propadat státu, jak tomu bylo doposud, ale měl by být převeden na zvláštní účet ministerstva spravedlnosti. Pokud tedy bude uvedený návrh zákona přijat, budou se moci poškození, kterým byl pravomocně přiznán nárok na náhradu škody, domáhat jeho uspokojení žádostí adresovanou ministerstvu spravedlnosti. Žádost bude muset být podána v zákonem stanovené lhůtě, jinak právo na uspokojení majetkového nároku ze zvláštního účtu zanikne. V jistém ohledu je zákonem navrhovaný postup pro poškozené zlepšením jejich postavení při vymáhání majetkových nároků, je však nutné vidět i to, že škoda způsobená pachateli trestného činu mnohdy výrazně převyšuje zabavený majetek pachatele a postup dle výše uvedeného zákona neznamená automaticky budoucí uspokojení majetkových nároků poškozených ve všech případech v plné výši.