Mgr. Michal Mazel, advokát/partner

Vystudoval Právnickou a Filozofickou fakultu Masarykovy univerzitu v Brně. Začínal jako právní čekatel na státním zastupitelství, 11 let působil jako vysoký státní úředník v oblasti bezpečnostní politiky na Ministerstvu vnitra a Ministerstvu obrany, v letech 2009 až 2010 byl poradcem…
ZJISTIT VÍCE

Mgr. Filip Směja, advokát/partner

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Začínal na Ministerstvu vnitra, později působil ve funkci vedoucího právního odboru Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami, poté pracoval jako vedoucí právník pro renomovanou poradenskou společnost. Od roku 2004…
ZJISTIT VÍCE

Mgr. Matěj Resl, advokát

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, studoval rovněž na Právnické fakultě Ludwig-Maximilians-Universität München. Od roku 2010 působí v advokacii, kde získal bohaté zkušenosti mimo jiné při zastupování klientů v soudních řízeních, při přípravě smluvní dokumentace k nejrůznějším obchodním transakcím nebo…
ZJISTIT VÍCE

Mgr. Jan Potoček, advokát

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy absolvoval v roce 2006. Šest let pracoval na Nejvyšším kontrolním úřadě, kde se věnoval především problematice fondů EU, veřejným zakázkám, auditu a finanční kontrole ve veřejné správě. V těchto oblastech vykonával také přednáškovou činnost a získal…
ZJISTIT VÍCE

Mgr. Barbora Fialová, advokátka

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy absolvovala v roce 2012. Předchozí zkušenosti získala během stáže na civilním oddělení Obvodního soudu pro Prahu 7, a dále v advokátní kanceláři, kde se věnovala především oblasti veřejných zakázek, insolvenčnímu řízení a správnímu právu. Mezi…
ZJISTIT VÍCE

Mgr. Michaela Bauerová, advokát

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Během své profesní praxe ve státní správě a v neziskovém sektoru získala řadu zkušeností v oblasti práva občanského, pracovního nebo trestního. Byla členkou pracovní skupiny poradního orgánu vlády České republiky pro otázky ochrany…
ZJISTIT VÍCE

Mgr. Lukáš Šimeček, advokátní koncipient

V roce 2014 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia získal zkušenosti při praxích na civilním úseku Obvodního soudu pro Prahu 10 a Krajského soudu v Českých Budějovicích, a dále také na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 8….
ZJISTIT VÍCE

Mgr. Štěpán Vršťala, advokátní koncipient

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia se účastnil stáží na státním zastupitelství a v neziskové organizaci poskytující právní pomoc k ochraně veřejného zájmu. Další zkušenosti získal absolvováním dvou semestrů na Právnické fakultě University of Oslo. Od…
ZJISTIT VÍCE

Martina Steklá, office manager

Studovala mediální marketing, v minulosti se zabývala správou autorských práv v nakladatelství. Pracuje u nás od roku 2016, přičemž se podílí na přípravě nabídek do veřejných zakázek, marketingové činnosti kanceláře a je zodpovědná za office management. Jejím prioritním cílem je…
ZJISTIT VÍCE