advokátní kancelář Praha

Mgr. Michal Mazel, advokát/partner

Vystudoval Právnickou a Filozofickou fakultu Masarykovy univerzitu v Brně. Začínal jako právní čekatel na státním zastupitelství, 11 let působil jako vysoký státní úředník v oblasti bezpečnostní politiky na Ministerstvu vnitra a Ministerstvu obrany, v letech 2009 až 2010 byl poradcem ministra vnitra, v letech 2010 až 2011 byl členem Legislativní rady vlády, byl soudním znalcem v oboru společenských věd. Od roku 2010 působí jako advokát, je specialistou na oblast veřejného práva, práva nemovitostí a ochrany osobnostních práv. V rámci pro bono programu poskytoval právní pomoc obětem trestné činnosti a diskriminace. Podílel se na přípravě řady právních předpisů z oblasti trestního a správního práva. V posledních letech se zaměřuje rovněž na oblast práva informačních a komunikačních technologií včetně problematiky kybernetické bezpečnosti. Specializované právní služby poskytuje dále v oblasti práva policejního, stavebního, poštovního či  vodního.