advokátní kancelář Praha

Mgr. Štěpán Vršťala, advokátní koncipient

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia se účastnil stáží na státním zastupitelství a v neziskové organizaci poskytující právní pomoc k ochraně veřejného zájmu. Další zkušenosti získal absolvováním dvou semestrů na Právnické fakultě University of Oslo. Od roku 2016 působí jako advokátní koncipient, podílí se na poskytování právních služeb ve všech oblastech práva se zaměřením na právo občanské, trestní, správní a právo životního prostředí.