Mgr. Michaela Bauerová, advokát

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Během své profesní praxe ve státní správě a v neziskovém sektoru získala řadu zkušeností v oblasti práva občanského, pracovního nebo trestního. Byla členkou pracovní skupiny poradního orgánu vlády České republiky pro otázky ochrany lidských práv a základních svobod. Od roku 2014 se podílí na poskytování právních služeb ve všech právních odvětvích se specializací na právo správní a stavební, právo životního prostředí a ochranu osobnosti.