advokátní kancelář Praha

Mgr. Matěj Resl, advokát

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, studoval rovněž na Právnické fakultě Ludwig-Maximilians-Universität München. Od roku 2010 působí v advokacii, kde získal bohaté zkušenosti mimo jiné při zastupování klientů v soudních řízeních, při přípravě smluvní dokumentace k nejrůznějším obchodním transakcím nebo při poskytování právní podpory územním samosprávným celkům. Mezi jeho další specializace patří například právo nemovitostí, právo ochranných známek nebo zdravotnické právo. V současnosti vykonává generální praxi jako advokát.