advokátní kancelář Praha

Mgr. Lukáš Šimeček, advokátní koncipient

V roce 2014 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia získal zkušenosti při praxích na civilním úseku Obvodního soudu pro Prahu 10 a Krajského soudu v Českých Budějovicích, a dále také na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 8. Od roku 2012 je součástí našeho týmu, nyní jako advokátní koncipient. Podílí se na poskytování právních služeb především v oblasti práva občanského, obchodního a trestního, přičemž se blíže zaměřuje i na právo veřejných zakázek, právo IT a ICT a přeměny obchodních korporací.