advokátní kancelář Praha

Mgr. Lukáš Šimeček, advokát

V advokátní kanceláři Mazel & Směja působí již od studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kterou absolvoval v roce 2014. Během studia získal vedle oblasti advokacie další zkušenosti při výkonu praxí na civilním úseku obvodních a krajských soudů a stáže na pražském státním zastupitelství. Ve své činnosti se zaměřuje na civilní spornou agendu, obhajobu fyzických a právnických osob v rámci trestního řízení, včetně zastupování před mezinárodními soudními orgány, a právo veřejných zakázek.