Mgr. Jana Kunstýřová, advokátní koncipient

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Předchozí zkušenosti získala během stáží na Právním oddělení Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), v advokátní kanceláři a dále v Kanceláři Ombudsmana pro zdraví, z.s., kde se věnovala především oblasti zdravotnického práva a práva sociálního zabezpečení. Mezi její užší specializace patří právě zdravotnické právo, které v současné době studuje ve studijním programu LL.M. na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 2017 působí jako advokátní koncipientka, podílí se na poskytování právních služeb ve všech oblastech práva.