advokátní kancelář Praha

Mgr. Jan Potoček, advokát

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy absolvoval v roce 2006. Šest let pracoval na Nejvyšším kontrolním úřadě, kde se věnoval především problematice fondů EU, veřejným zakázkám, auditu a finanční kontrole ve veřejné správě. V těchto oblastech vykonával také přednáškovou činnost a získal bohaté zkušenosti při spolupráci s orgány EU. V současnosti vykonává generální právní praxi jako advokát.