advokátní kancelář Praha

Mgr. Filip Směja, advokát/partner

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Začínal na Ministerstvu vnitra, později působil ve funkci vedoucího právního odboru Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami, poté pracoval jako vedoucí právník pro renomovanou poradenskou společnost. Od roku 2004 působí jako advokát s generální praxí a poskytuje komplexní právní služby ve všech právních odvětvích. Zaměřuje se zejména na oblast práva soukromého se specializací na obchodně-právní problematiku zahrnující jak právo korporátní, tak i právo závazkové a insolvenční právo. Má rovněž dlouholeté zkušenosti s poskytováním právních služeb územním samosprávným celkům, mj. v oblasti práva veřejných zakázek a správního práva. Zastupoval klienty v mnoha komplikovaných sporech v řízeních před soudy i v rozhodčím řízení. Podílel se také na přípravě a realizaci několika významných majetkových transakcí, které zahrnovaly provedení právních auditů a přípravu rozsáhlé smluvní dokumentace. V posledních letech se zaměřuje rovněž na oblast práva informačních a komunikačních technologií včetně problematiky kybernetické bezpečnosti.