advokátní kancelář Praha

Mgr. Barbora Fialová, advokátka

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy absolvovala v roce 2012. Předchozí zkušenosti získala během stáže na civilním oddělení Obvodního soudu pro Prahu 7, a dále v advokátní kanceláři, kde se věnovala především oblasti veřejných zakázek, insolvenčnímu řízení a správnímu právu. Mezi její užší specializace patří veřejné zakázky a veřejná podpora, právo IT a ICT. V současnosti vykonává generální praxi jako advokátka.