JUDr. Martin Dostál, advokát

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, v roce 2014 úspěšně složil rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci právní praxe se specializuje na občanské právo, korporátní právo, trestní právo a právo životního prostředí. Ve svém profesním životě se zabývá i problematikou tzv. zemědělského práva, zejména pak oblastí vinohradnictví a vinařství. Publikuje v odborném časopise Vinařský obzor.