Ing. Karolína Kovářová, office manager

Vystudovala Provozně-ekonomickou fakultu ČZU v Praze, v minulosti se zabývala administrativou a zajištěním chodu kanceláře ve farmaceutické společnosti. Do advokátní kanceláře Mazel&Směja přišla v roce 2019, přičemž se podílí na přípravě nabídek do veřejných zakázek, marketingové činnosti kanceláře a je zodpovědná za office management. Jejím prioritním cílem je spokojenost jak klientů, tak i celého našeho právního týmu.