Poskytujeme komplexní právní služby poskytovatelům zdravotních služeb, jakož i příjemcům zdravotních služeb, tedy pacientům. Nabízíme následující služby:

  • konzultace a porady ve věcech souvisejících s povinnou mlčenlivostí zdravotnických pracovníků, informovaným souhlasem pacienta a zacházením se zdravotnickou dokumentací;
  • komplexní právní poradenství při podnikání zdravotnického zařízení;
  • podpora v rámci smluvní agendy provozovatelů zdravotnických zařízení;
  • posouzení, zdali péče byla poskytnuta v souladu s právními předpisy (tzv. lege artis), a to v součinnosti se znalci v oboru lékařství;
  • zastoupení zdravotnických zařízení nebo pacientů ve sporech o náhradu škody způsobené lékařským zákrokem.