Dynamicky se rozvíjející právní odvětví, ve kterém se prolíná obecné právo České republiky s mezinárodním právem, právem EU a se specifickou legislativou jednotlivých sportovních organizací, svazů a nadnárodních sportovních institucí. Pro naše klienty z oblasti sportu poskytujeme především následující služby:

  • právní poradenství v oblasti fungování, působnosti a struktury sportovních organizací a nadnárodních sportovních institucí;
  • právní poradenství v rámci uzavírání smluv v oblasti sportu;
  • zastupování sportovců při jednáních ve sporech ohledně rozhodnutí orgánů sportovních asociací, orgánů státní správy či soudů;
  • právní poradenství v oblasti odpovědnosti a náhrady škody ve sportu;
  • právní poradenství v rámci marketingové, sponzorské a reklamní činnosti sportovních subjektů.