Novela zákona o soudních poplatcích

Prezident podepsal novelu zákona o soudních poplatcích, která nově přináší snížení nákladů na založení společnosti s ručením omezeným. Novela se vztahuje na případy, kdy je nově vznikající společnost s ručením omezeným zakládána prostřednictvím přímého zápisu do obchodního rejstříku prováděného notářem. V současné době se za tento notářský úkon platí soudní poplatek ve výši 2.700,- Kč. Nová právní úprava uvedený soudní poplatek ve výši 2.700,- Kč ruší, a to za předpokladu, že dokument, jímž se společnost zakládá (tedy zakladatelská listina či společenská smlouva), obsahuje pouze základní náležitosti vyžadované zákonem a vkladová povinnost má být splněna splacením v penězích. V případě, že se zakladatelé společnosti rozhodnout pro složitější smluvní ujednání, či pokud zápis nebude prováděn prostřednictví notáře, není možné této úspory využít. Jedná se určitě o pozitivní krok, především pro nově vznikající malé obchodní společnosti a obchodní společnosti s jedním společníkem, které při svém zakládání v zásadě nepotřebují nadstandardní obsah svých společenských smluv či zakladatelských listin.