• Advokátní kancelář Praha

    Odvážně ve věcech, jemně ve způsobech

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám oznámit, že ke dni 1. 6. 2019 Mgr. Michal Mazel, advokát a Mgr. Filip Směja, advokát, ukončili svou spolupráci vykonávanou ve smyslu § 14 odst. 5 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii v rámci Společné advokátní kanceláře Mazel & Směja. Tato skutečnost nemá žádný vliv na stávající poskytování právních služeb oběma advokáty a veškeré smluvní vztahy s klienty zůstávají zachovány.

Jste-li klientem Mgr. Filipa Směji, advokáta, pokračujte na www.aksmeja.cz.

Jste-li klientem Mgr. Michala Mazla, advokáta, pokračujte na www.akmazel.cz.


Dear clients,

we hereby inform you of a fact that since June 1st 2019 Mgr. Michal Mazel and Mgr. Filip Směja, both attorneys at law, have terminated his mutual co-operation performing in accordance with § 14 par. 5 of the Act No. 85/1996 Coll, on Advocacy, as a joint attorney office Mazel & Směja. This fact has no impact to current providing legal services by both attorneys and all contractual relationships with the clients shall remain as usual.

If you are a client of Mgr. Filip Směja, attorney at law, please continue on www.aksmeja.cz

If you are a client of Mgr. Michal Mazel, attorney at law, please continue on www.akmazel.cz