Je Omezení práva cizinců bez trvalého pobytu či zaměstnání v České republice na bezplatnou zdravotní péči ze systému veřejného zdravotního pojištění diskriminační nebo není?

Plénum Ústavního soudu řešilo tuto otázku v souvislosti s návrhem Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 6 na zrušení § 2 odst. 1 a § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997…
ZJISTIT VÍCE

Novela zákona o kybernetické bezpečnosti v časech nejen „kyberneticky“ bouřlivých

Dne 9. 5. 2017 byla Poslaneckou sněmovnou po svém schválení ve 3. čtení postoupena do Senátu novela zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „Zákon“), označována také jako Sněmovní tisk č. 984. Jejím cílem je zdokonalit aktuální,…
ZJISTIT VÍCE

Předčasné ukončení smlouvy s mobilním operátorem – dopadá novela zákona o elektronických komunikacích také na smlouvy staršího data?

Novelou zákona o elektronických komunikacích byla s účinností od 8. 8. 2013 omezena úhrada, kterou musel spotřebitel zaplatit mobilnímu operátorovi v případě předčasného ukončení účastnické smlouvy na poskytování služeb elektronických komunikací, a to na částku ve výši jedné pětiny součtu zbývajících…
ZJISTIT VÍCE

Zlepšení vymahatelnosti majetkových nároků osob poškozených trestným činem?

Dne 9. 12. 2016 prošel třetím čtením v poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o použití peněžitých prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení. Dle tohoto zákona by majetek postižený některou z majetkových trestních sankcí neměl automaticky propadat státu, jak tomu…
ZJISTIT VÍCE

Princip presumpce neviny v. jediný přímý důkaz v podobě svědeckých výpovědí v dané věci zúčastněných policistů a revizorů za situace „tvrzení proti tvrzení“

Ústavní soud v nálezu ze dne 22. 6. 2016, sp. zn. I. ÚS 520/16, dospěl k závěru o protiústavnosti postupu nalézacího soudu, odvolacího soudu i dovolacího soudu ve věci trestného činu křivého obvinění, za který byl stěžovatel odsouzen a kterého se měl…
ZJISTIT VÍCE

1 2